Kategorie      

Vrácení tovaru

Úvod OBCHODNÍ PODMÍNKYVrácení tovaru

1. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne převzetí zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adrese Mgr. Kristína Tkáčová, Za humnami 91/29, 951 35 Veľké Zálužie, info@svatbickovo.cz. Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je zveřejněn na naší stránce.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne o 23:59 poslední den 14 denní lhůty. Příklad: Zboží Vám byl doručen 1. února. Lhůta pro vrácení zboží uplyne 14. února o 23:59.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jako oznámení o odstoupení od smlouvy je akceptován i e-mail. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

 

Kontaktní údaje pro účely vrácení zboží:

 

Mgr. Kristína Tkáčová

Za humnami 91/29, 951 35 Veľké Zálužie

Tel. č. : +421 949 097 432 

e-mail: info@svatbickovo.cz

 

3. Možnosti vrácení zboží:

Zašlete nám zboží zpět na naši adresu nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží Ponesete.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 

Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, je povinen dodržet následující podmínky:

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo v souladu se zákonem O ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. č. 102/2014 CFU právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 pracovních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 4.2. VOP. Detailní popis vrácení zboží je uveden v sekci vrácení zboží. V Seki vrácení zboží je přiložen i formulář odstoupení od smlouvy.

 

 

Kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího - spotřebitele nebo zboží učeného speciálně pro jednoho kupujícího - spotřebitele nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit t.j. např .: stuhy, látky, kniha hostů, svatební album, všechny předměty ručně vyráběné prodávajícím podle zvláštních požadavků kupujícího - spotřebitele.

 

 

Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechny vzájemně přijatá plnění.
Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů je povinen dodržet následující podmínky:

 

 

 

* Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
o zboží nesmí být použit pro jiný účel než vyzkoušení zboží k posouzení jeho vhodnosti
o zboží musí být nepoškozené
o zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a podobně)
o zašlete spolu s dokladem o koupi - faktura

o zašlete spolu s formulářem na odstoupení od smlouvy (najdete jej níže)

 

 

Prodávající je povinen vrácené zboží převzít. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něho přijal, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se kupujúsi nedohodl s prodávajícím na jiném způsobu platby.

 


Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.

 

Zboží, které je vyrobeno na zakázku dle požadavků zákazníka, není možné vrátit.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde:


 

 

Kontaktujte nás

 +421 949 097 432 

       od 9:00 do 16:00

 info@svatbickovo.cz


 Facebook 

 

 Instagram

 

Výhody

  Doprava zdarma pri objednávce nad 2000 CZK

  Rychlé odeslání objednávky

  Vrácení zboží do 14 dnů

  Zákaznický servis

  Bezpečná online platba kartou, převodem nebo na dobírku

Copyright 2020 - 2024 © www.svatbickovo.cz