Kategorie      

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvod OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Obecná ustanovení a definice


1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím Mgr. Kristína Tkáčová, se sídlem Za humnami 91/29, 951 35 Veľké Zálužie, IČO 50 662 236 (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající") uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu www.svatbickovo.cz (dále jen "systém").

 

1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.svatbickovo.cz mezi prodávajícím a kupujícím.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.

 

1.4 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího.2. Objednávka


2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí včetně telefonického kontaktu.


2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné. Objednávka se považuje za závaznou úhradou kupní ceny, kterou je kupující povinen uhradit převodem na účet prodávajícího.

 

2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi zákazníkem a společností Mgr. Kristína Tkáčová


2.4 Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.

 

 

3. Storno objednávky


3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího

 

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu před dodáním zboží mailem na info@svatbickovo.cz nebo telefonicky. V případě zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru je storno objednávky možné pouze v případě, že se na výrobě objednávky ještě nepracuje.

 

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu také do 14 dnů od převzetí zboží.

 


3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 

* V případě objednávky na dobírku objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)
* V případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky
* Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů.

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)


4.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
Kupující má právo v souladu se zákonem O ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. č. 102/2014 CFU právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 pracovních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 4.2. VOP. Detailní popis vrácení zboží je uveden v sekci vrácení zboží. V Seki vrácení zboží je přiložen i formulář odstoupení od smlouvy.

 

Kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího - spotřebitele nebo zboží učeného speciálně pro jednoho kupujícího - spotřebitele nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit t.j. např .: stuhy, látky, kniha hostů, svatební album, všechny předměty ručně vyráběné prodávajícím podle zvláštních požadavků kupujícího - spotřebitele.

 

4.2 Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechny vzájemně přijatá plnění.
Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 4.1, je povinen dodržet následující podmínky:

 

* Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
o zboží nesmí být použit pro jiný účel než vyzkoušení zboží k posouzení jeho vhodnosti
o zboží musí být nepoškozené
o zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a podobně)
o zašlete spolu s dokladem o koupi - faktura

o zašlete spolu s formulářem na odstoupení od smlouvy (viz Obchodní podmínky - vrácení zboží)

 

Prodávající je povinen vrácené zboží převzít. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něho přijal, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se kupujúsi nedohodl s prodávajícím na jiném způsobu platby.


Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.

Zboží, který je vyroben na zakázku dle požadavků zákazníka, není možné vrátit.

 

Podrobné podmínky vrácení zboží najdete v sekci Vrácení zboží.

 

4.2 Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechny vzájemně přijatá plnění.
Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 4.1, je povinen dodržet následující podmínky:

 

* Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
o zboží nesmí být použit pro jiný účel než vyzkoušení zboží k posouzení jeho vhodnosti
o zboží musí být nepoškozené
o zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a podobně)
o zašlete spolu s dokladem o koupi - faktura

o zašlete spolu s formulářem na odstoupení od smlouvy (viz Obchodní podmínky - vrácení zboží)

 

Prodávající je povinen vrácené zboží převzít. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něho přijal, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se kupujúsi nedohodl s prodávajícím na jiném způsobu platby.


Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.

Zboží, který je vyroben na zakázku dle požadavků zákazníka, není možné vrátit.

 

Podrobné podmínky vrácení zboží najdete v sekci Vrácení zboží.

 

5. Cenové podmínky


5.1 Cena výrobků jsou konečné a uvedeny u každého zboží. Nejsme plátci DPH.


5.2 Ceny poštovného a balného jsou uvedeny v bodě 6


5.3 Kupující má možnost platit v následujících měnách: CZK

 

6. Poštovné a balné


6.1 Společnost Mgr. Kristína Tkáčová si balné neúčtuje. Zásilky posíláme Slovenkou poštou nebo kurýrní společností DPD. Zásilky posíláme na dobírku nebo po předchozí platbě.


6.2 Cena poštovného je uvedena na stránce v části Doprava. Je také uvedena při každé objednávce.

 

6.3 Poštovné a balné pro dodávky na území členských států Evropské unie, příp. jiných států je stanoveno individuálně na základě písemné dohody (emailem) mezi kupujícím a prodávajícím.

 

7. Podmínky a možnost platby za zboží


7.1 Jednorázovým převodem z účtu na bankovní spojení společnosti Mgr. Kristína Tkáčová - www.svatbickovo.cz uvedené v mailové notifikací, na dobírku nebo online platbou.

 

7.2 Pokud nebude cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude cena uhrazena.

 

8. Dodací podmínky


8.1 Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu. U každého zboží je uvedena dostupnost zboží a konkrétní lhůta dodání. V případě zboží vyrobeného podle požadavků zákazníka (s jmény, s datem svatby, s osobním textem), může být dodání zboží déle než 30 dní, maximálně však 50 dní. V tomto případě je důvodem k vrácení peněz nedodržení lhůty pro dodání zboží více než 50 dní.

 

8.2 Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení se v systému.

 

8.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty nebo kurýrem DPD na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu.

 

8.4 Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

 

8.5 Zboží dodáváme výlučně na území České republiky.

 

8.6 Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států provádíme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

 

9. Záruční podmínky a reklamační řád


9.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u společnosti Mgr. Kristína Tkáčová - www.svatbickovo.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.

 

9.2 Ke každému zboží zakoupenému ve společnosti Mgr. Kristína Tkáčová - www.svatbickovo.cz je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

 

9.3 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:

* Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednané, zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit)
* Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu
* Zda fungují všechny jeho jednotlivé části

Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným používáním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku na účel, pro který byl vyroben).


Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese:

Mgr. Kristína Tkáčová

Za humnami 91/29
951 35 Veľké Zálužie

 

Reklamační řád / Postup uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů zákazníka

 

Kupující má právo na uplatnění a vyřízení reklamace, případně podání stížnosti, či podnětu. Podání stížnosti, zda podnětu je možné zrealizovat mailem na info@svatbickovo.cz, případně písemně na adresu prodávajícího. Prodávající je povinen zákazníka informovat o vyřízení stížnosti, či podnětu nejpozději do 30 dnů.

 

Postup uplatnění a vyřízení reklamace:

 

1. Prodávající se zavazuje, že zboží bude způsobilý k řádnému užívání po dobu 24 měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím. Za případné vady zboží odpovídá prodávající.
2. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci neprodleně poté jak zjistí, že zboží má vadu / vady. Kupující v reklamaci uvede své osobní údaje, adresu, popíše vadu zboží a uplatní své právo.
Pokud Kupující - spotřebitel uplatní reklamaci, Prodávající ho následujícím způsobem poučuje o jeho právech, a to v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele a ustanoveními § 622 a §623 občanského zákoníku:

3. Pokud Kupující - spotřebitel uplatní reklamaci má následující práva:
a) Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit:
- Kupující má právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
- Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.
- Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
b) Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady
- Kupující má právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit
c) Pokud jde sice o odstranitelné vady, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad, věc řádně užívat
- Kupující má právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit
d) Jde-li o jiné vady neodstranitelné
- Kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny věci
4. Kupující - spotřebitel si vybere, které z výše uvedených práv si uplatňuje. Na základě rozhodnutí Kupujícího - spotřebitele Prodávající určí způsob vyřízení reklamace podle §2 písm. m) Zákona o ochraně spotřebitele ihned, nebo ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

5. Potom jako Prodávající určí způsob vyřízení reklamace, Prodávající vyřídí reklamaci ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující - spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.
6. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu - spotřebiteli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit Kupujícímu - spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud Kupující - spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
7. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
8. Vybavením reklamace není dotčeno právo Kupujícího - spotřebitele na náhradu škody podle zvláštního předpisu.
9. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož io provedení opravy a o době jejího trvání. Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

10. Kupující je povinen používat zboží pouze na jeho určený účel a dodržovat známá pravidla, podmínky a návody k použití. Žádný zboží Prodávajícího není určen ke konzumaci! Zboží prodávané Prodávajícím slouží pouze pro dekorativní účely a nemá proto hygienické atesty pro styk s potravinami a pro použití v potravinářství a ve stravovacích zařízeních. Žádný zboží není určen pro děti a ani zvířata a nemá pro tento účel potřebné atesty hraček. Při používání zboží se Kupující má vždy řídit pokyny vyobrazenými či napsanými na zboží. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody nebo újmu na zdraví způsobenou nesprávným použitím nebo záměnou prodávaného zboží za potraviny.
11. Záruka se nevztahuje na:
a) běžné opotřebení zboží,
b) vady, které vznikly nesprávným použitím zboží
c) vady, o kterých Kupující věděl před převzetím zboží - tj jestliže prodané zboží měl vady, které nebrání, aby se mohl zboží užívat k určenému účelu a tudíž toto zboží se prodal za nižší ceny, než je obvyklá cena bezvadné věci; Prodávající upozornil Kupujícího, že zboží má vadu ao jakou vadu jde, pokud to nebylo zřejmé již z povahy prodeje.
15. Prodávající v souladu s §11 Zákona o ochraně spotřebitele a s §617 občanského zákoníku následovně poučuje a seznamuje Kupujícího, zejména o vlastnostech zboží a o pravidlech, jak má používat zboží
a) Zboží Prodávajícího je vyroben z nezávadného materiálu, který není zdraví škodlivý při správném používání. Zboží Prodávajícího je určen výhradně pro dekorativní účely a nikoliv ke konzumaci lidí nebo zvířat.
b) Prodávající nedoporučuje zboží prát ani žehlit (s výjimkou následujících produktů: návleky na židle, materiál na výzdobu sálu, samodržky, rukavičky), takové ošetření a údržbu zboží provádí Kupující na vlastní riziko. Pokud by Kupující postupoval podle předchozí věty, tak by nesprávné používal zboží, tj v rozporu s poučením Prodávajícího.
c) Zboží Prodávajícího není určen pro děti mladší 10 let. Zboží Prodávajícího není určen ke konzumaci. Zboží jako např. zápalné dekorace (zejména svíčky, dortové fontány, létající lucerny apod.) musí být zapáleny osobou starší 18 let a po celou dobu hoření musí být pod dohledem osoby starší 18 let.
d) Zboží je třeba uchovávat a skladovat na suchém a chladném místě.

 

10. Možnosti řešení sporu mimosoudně


Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Sb. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona č. 391/2015 Sb. Návrh může Spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 zákona č. 391/2015 Sb .. Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternativní řešení sporů může využít jen Spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi Spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od Spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

 

11. Odpovědnost za vady na stránce www.svatbickovo.cz


11.1 Společnost Mgr. Kristína Tkáčová - www.svatbickovo.cz upozorňuje, že informace uvedené na www.svatbickovo.cz jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.


11.2 Společnost Mgr. Kristína Tkáčová - www.svatbickovo.cz může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.


11.3 Společnost Mgr. Kristína Tkáčová - www.svatbickovo.cz nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek.

 

12. Ochrana osobních dat


12.1 Společnost Mgr. Kristína Tkáčová - www.svatbickovo.cz se plně řídí zákonem č.18 / 2018 CFU o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Naše společnost respektuje Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme však znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme třetímu subjektu Vaše kontaktní informace a údaje o vašich nákupech.


12.2 Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky (tzv. Newsletter), účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.


12.3 Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (Hecker). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2021.
Poslední aktualizace 8.1.2021

 

Kontaktujte nás

 +421 949 097 432 

       od 9:00 do 16:00

 info@svatbickovo.cz


 Facebook 

 

 Instagram

 

Výhody

  Doprava zdarma pri objednávce nad 2000 CZK

  Rychlé odeslání objednávky

  Vrácení zboží do 14 dnů

  Zákaznický servis

  Bezpečná online platba kartou, převodem nebo na dobírku

Copyright 2020 - 2024 © www.svatbickovo.cz